Tvářecí stroje

Děrování trubek

Děrování trubek

Přípravek vhodný pro tvorbu trubkových konstrukcí. Vystřihuje okraje trubek, pro lepší napojení na další trubku. Uživatel ocení při tvorbě zábradlí, nebo ocelových konstrukcí.

Kombinace

Kombinace

Kompaktní stroj obsahující stáčečku, ohýbačku a nůžky na plech. Umožňuje pracovat v sekcích nebo po celé délce.

Lisy

Lisy

Lisy jsou mechanické tvářecí stroje, které slouží k mechanickému zpracování různých produktů tlakem nebo tlakovým rázem. Lisy se rozdělují do skupin podle toho, jakou energii využívají (ruční lis, hydraulický lis, mechan...

Nůžky na plech

Nůžky na plech

Nůžky na plech jsou nedílnou součástí každé dobře vybavené dílny. Slouží k provádění rovných střihů plechů, stejně jako mohou pomoci při zkracování plechových pásků apod.

Ohýbačky

Ohýbačky

Ohýbačky jsou tvářecí stroje, které slouží k tvarování kovu za studena. Lze je použít v opravárenských, zámečnických a klempířských dílnách.

Zakružovačky

Zakružovačky

Zakružovačky jsou tvářecí stroje, které se dělí na zakružovačky profilů, zakružovačky plechu, případně na motorové a ruční zakružovačky. Zakružovačky plechu jsou určeny pro zakružování ocelových, případně jiných plechů d...

Příslušenství

Příslušenství